Tehnički uslov:

U zavisnosti od spratnosti i otvorenosti prostorije, preporučujemo odnos ekrana i dimnjaka od 6:1 do 10:1, kao i odnos svežeg vazduha prema dimnjaku.Ovim postižemo uspostavljanje minimalnog potpritiska u prostoru koji uspostavlja "sisajući efekat dimnjaka".

Odabir kamina:

Proizvodnja je koncipirana kao pojedinačna, pa je unikat uobičajena koncepcija gradnje. Polazna veličina je ekran. Površina ekrana je proizvod širine i visine istog. Veličina ekrana nije strogo u funkciji veličine prostorije. Kada je kamin smešten u sredinu kraćeg zida prostorije, on je dominantan i obično se gradi sa velikim ekranom (širine 80 i više cm.). Na ovim drugim pozicijama obično je diskretniji i uklopljen u ostale elemente nameštaja, retko ekrana iznad 75cm širine. Polazna relacija je odnos površine ekrana i dimnjaka, što je, u zavisnosti od spratnosti objekta, 6-10 : 1.

Primer:

Kamin 75 × 50cm=3750cm, kod srednjeg odnosa 7:1 površina dimnjaka je 3750:7=550cm, što odgovara približno zidanom dimnjaku od pune cigle 25 × 25cm.

Konkurenciju dimnjaku mogu formirati:

Vertikalni otvoreni prostori u objektu - centralni holovi ili otvorene stepenice mogu proizvesti neugodne potpritiske i predstavljaju nesrećnu kopiju američke kuće iz toplog pojasa SAD;

Tavanski otvori –neretko sam svedok da investitor ugradi vrlo kvalitetnu stolariju sa savršenim zaptivanjem, termo-mostovima, a tavanski otvor pokriva improvizovanim poklopcima od 5 mm lesonita ili nefunkcionalnim zglobnim stepeništem sa hronično pokvarenim mehanizmima koji nikad ne zatvaraju, i ne samo da žestoko hlade objekat, već direktno konkurišu dimnjaku i mogu proizvesti smetnju dimljenja kamina;

Kuhinjske nape i drugi ventilatori mogu proizvesti ozbiljan potpritisak u prostoru;

Kod kafanskih kamina više puta investitor je naknadno instalirao moćne odsisne ventilatore čiju efektivnost ne može nadvladati bilo kakav dimnjak.

Sve ove probleme je moguće rešiti samo uz usaglašavanje sistema, gde investitor u obliku projektnog zadatka predoči sve zahteve i oni se uz koordinaciju uspešno rešavaju.

Kompozicijski uslovi su posebno značajna tema.

Najčešća greška je izbor i nasumična ugradnja kamina koji za sebe i ne mora da bude neuspešan, ali u datom enterijeru predstavlja potpun promašaj.

Mešanje stilova – najčešće elementi etno-arhitekture u urbanoj sredini, sa nesrećnom upotrebom fasadne cigle ili grubog kamena, pa malo kovanog čelika, pokoji mesingani stalak, nešto bavarske fasade, pokoja gondola od PVC-a, i eto buvljaka usred stana!

Na kaminu treba da se pojave materijali koji su već prisutni u enterijeru, do tri boje i tri materijala, bez nepotrebnih elemenata, i teško ćemo pogrešiti.

Otvara se široko područje za kreativno iskazivanje dizajnera sa podelom zadataka na:

  • Projektovanje – Odnosi se na spoljno ureðenje – integrisanje kamina u eneterijer, što je zadatak arhitekte;
  • Konstruisanje – Predstavlja rešavanje termičkih, statičkih i tehnoloških pitanja, što je naš zadatak.

Galerija