Proizvodnja je koncipirana kao unikatna.
Od ugovaranja, ugradnja se izvodi za 3 – 5 nedelja.

CENA:

Konstruktivna faza predviđa:

  • izradu ložišta;
  • ugradnju;
  • pripremu i adaptaciju prostora;
  • zidarske radove;
  • toplotnu probu;
  • finalizaciju svih radova na čeličnom ložištu;
  • spajanje istog za dimnjak i svež vazduh;
  • bruniranje vidljivih površina i farbanje termo otpornom bojom 700 °C
  • širok spektar umetničko – zanatskih radova.
konstruktivna_faza2.jpg
Kamin u konstruktivnoj fazi
 

Zidarski radovi obuhvataju pripremu i finalno malterisanje površina koje se ne oblažu mermerom ili drugim materijalima. Praktično, konstruktivna faza sadrži sve radove osim oblaganja i molerskih radova. Izvođač obezbeđuje materijal za kompletno ložište i sve specifične materijale. Investitor najčešče obezbeđuje grubi građevinski materijal: pesak, kreč, cement. Ako gradilište nije aktivno, to obezbeđujemo sami.

Cena osnovnog modela, ekrana ložišta 3-4000cm2 (70×50cm), vazdušno-grejnog kamina u konstruktivnoj fazi je od 2300-2500€, u zavisnosti od kompleksnosti arhitektonskog rešenja, tehničkih uslova na objektu, lokacije gradnje i blagovremenosti ugovaranja. Po posebnom zahtevu izvodimo dimnjak, dovod svežeg vazduha, mrežišta, staklena ili stakleno-keramička vrata, paravane, pribor. Kotlovski kamin povećava cenu oko 50 E/kW.

Primera radi, kotlovski kamin ogrevne snage 20 kW košta:

Osnovni trošak 2300-2500€
Kotao - 20kW × 50 E/kW 1000€
UKUPNO: 3300-3500€


U cenu je uključeno uputstvo za razvodnu mrežu, ali nisu uključeni radovi razvodne mreže, radijatori i pumpa. Mrežu (pumpe, razvod, radijatori, automatika) radi renomirana monterska ekipa po našoj preporuci i njihovom cenovniku.

Cena oblaganja se formira za svaki slučaj pojedinačno, u zavisnosti od vrste i količine materijala. Na nabavnu cenu granita dodaje se od 30% do 60% na račun troškova obrade i izrade - merenje, sečenje, prevoz i ugradnja. Zidanje dimnjaka se tarifira po dužnom metru.

Za opremu kamina (eventualna vrata, paravani, pribor, roštilj) cena se formira pojedinačno.

Načelno, trošak pripreme i izrade ložišta je oko 70% cene, što je i iznos avansa.
Ostatak se plaća po montaži.