Vidovi grejanja

Kamin odaje energiju okolini-prostoriji na više načina:

grejanje-zrecenjem_mala.jpg
a)    Grejanje zračenjem (toplotna radijacija-kao što sunce zagreva zemlju) – direktno isijavanje toplote jače je kod velikih ekrana. U našem klimatskom području nepovoljno je intenzivno zračenje, suši ionako zimi suvi vazduh, pucaju usne, trepću oči, a posebno je nepovoljno kod samotnih kamina, pa ih za kontinentalnu klimu ni slučajno ne preporučujemo;
grejanje-vazdusno_mala.jpg
b)    Vazdušno grejanje – Naša koncepcija vazdušno-grejnog kamina je izgrađena kao robusna, zavarena konstrukcija od elastičnih kotlovskih čelika (Č.1202, Č.1204), debljine 5mm, dvostruko orebreno zbog intenziviranja odavanja energije (poput radijatora). Između ložišta i izolovane obloge je vazdušno grejna komora, gde topli vazduh prirodno cirkuliše i kroz otvore na haubi greje prostoriju. Zavisno od izvedbe ova dva vida emituju 6-10kW. Po 1m2 prostora, potrebno je 150-250W. Šamotni kamin nema komponentu B.
kotlovski.gif
c)    Kotlovsko grejanje – Voda, antifriz ili termo-ulje imaju neuporedivo veću apsorpciju energije od vazduha. Kotlovski kamin je naš standardni proizvod i izrađujemo ga kao dopunjujuću komponentu ili osnovnu jedinicu na klasični radijatorski sistem grejanja. U zavisnosti od energetskih zahteva moze biti:
 

Panelni kotlovski kamin – Školjka kamina je ˝obučena˝ u centimetarski sloj vode do 8 litara. Kotao je 5mm vatrena strana i 3,5mm vazdušna, izmedju je voda. Vatrena strana je po pravilu orebrena.

Cevni ekran – Na vatrenoj strani, ispred panelnog orebrenog kotla, izvodi se posebno dizajnirana cevna mreža od kotlovskih bešavnih cevi koje su direktno ˝zaronjene˝ u vrele gasove.

Elektro kotao – Ugradjujemo elektro jedinicu od 6, 12, 18 ili 24kW u sistem, a sam elektro-kotao je smešten u zonu vrelih gasova, pa predstavlja treći stepen termo-kotla.

Predgrejač – U cilju materijalnog iskorišćenja energije toplih gasova sagorevanja, radimo predgrejačku jedinicu u spojnom segmentu između kamina i dimnjaka. Prema zahtevu kupca, kombinacijom gornjih elemenata proizlazi: panelni, dvostruki, trostruki i četvorostruki kamin.

 

Za ocenu toplotnih učinaka našeg kamina angažovan je ˝ Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju ˝, Beograd, čiji instrumenti su korišćeni kao ovlašćene merne jedinice. Ispitivanje je pokazalo da je dominantna C komponenta, odnosno učinak kotlovskog kamina u varijanti: – trostruki kotlovski kamin: panelni, orebreni, cevni uz elektro kotlovski, dokazane snage 38 kW.

Ovome treba dodati i prva dva vida grejanja A+B=4-6kW i elektro jedinicu tražene snage. Po metodologiji određivanja nominalne snage, ispitivanje je izvršeno u idealnim uslovima – suva drva srednje krupnoće (brza vatra) i sasvim čistih kotlovskih površina. Realni toplotni učinak je 70% nominalnog.

U ovom slučaju, to je 38×0.7=26.6kW + 5kW =31.6kW, što je po normativima, a uveliko u zavisnosti od termičkog kvaliteta objekta. Optimalni ekrani ložišta sa energetskog aspekta su 3500-4000cm2, odnosno širine 70-75cm, visine 48-55cm, čemu odgovara dimnjak svetlog otvora 25×25cm ili Ø 30 okruglog preseka.

Pomenuti kamin pokriva 100-140m2 stambenog objekta gde instalirana jedinica predstavlja rezervu ili alternativu sistema.

atest-mali.jpg

Uključivanje kotlovskog kamina u sistem centralnog grejanja

Kotlovski kamin može biti osnovna ili dopunjujuća jedinica. Može biti u kombinaciji sa gasnim, tečnim ili kotlom na ugalj. U odnosu na pomenute kotlove, kamin ima manu da se teže reguliše brzina sagorevanja, a time i energetska vrednost. U kombinovanim sistemima kamin uvek ugrađujemo kao predgrejačku jedinicu. Po redosledu, na povratni vod (ZURICKCHLAG) ide pumpa, kamin, neka od drugih jedinica - mreža. Po pravilu, mi ne izvodimo grejne mreže, ali dajemo detaljno uputstvo ili projekat uz preporuku za izvođačku ekipu. Što se tiče sistema grejanja, uvek dajemo prednost:

    • dvocevnom u odnosu na jednocevni sistem
    • otvorenom u odnosu na zatvoreni sistem
    • gornjem u odnosu na donji razvod mreže
    • pumpi na hladnu vodu


Sve ovo rezultira minimalnim problemima u eksploataciji.

Zaštita sistema

Dvadeset godina prateća firma za izvođenje razvodne opreme i radijatorske mreže na području Beograda i okruženja je „Ferad“ Beograd, Cerovina Miloje. Nikad se nije desilo pregrevanje sistema, usled vazdušnih čepova, neispravnosti ekspanzionog suda i pare u pumpi.

U desetine primera kad je investitor uslovio svoga izvođača mreže, nailazio sam na mučne situacije kada se majstor-instalater, uz poštovanje njegove veštine usprotivio našoj koncepciji. Dobronamerni investitor, pritisnut stručnim terminima – uzgon, potopljeni radijatori, kavitacija, zbunjeno gleda u mene ili instalatera, a verovatno proklinjući trenutak kada je rešio da gradi kotlovski kamin.

Stručnu diskusiju sujetni instalater, pod šablonskom dogmom, začinjava rečenicom „ugradio si bombu ljudima u kuću“. Po toj liniji svaki objekat je opremljen sa nizom bombi u obliku bojlera, parne pegle, ekspres lonca... Pitamo li osobu koja je primorana da bude u vodi: Da li bi radije da mu glava bude pod vodom ili iznad? Da li bi radije uzimao vazduh iz atmosfere ili iz nekog ekspanzionog suda?

Jesen 2011. dva kotla sa izgorelim grejačima. Stručna ekspertiza – električni grejači prsnuli kao kobasica na vrelom ulju. VAZDUH U ELEKTRO KOTLU!

Poznata rečenica investitora: Znam da nisi kriv, ali te molim da zameniš grejače...

Learn more
Learn more about fireplaces
Gallery of our work
Download prospectus »